Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IDictionary.IsFixedSize – vlastnost

Získá hodnotu, která určuje, zda objekt slovníku nezměnitelné má pevnou velikost.

Obor názvů:  System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

bool IDictionary.IsFixedSize { get; }

Hodnota vlastnosti

Typ: System..::..Boolean
true Pokud má objekt slovníku s pevnou velikostí; jinak false.

Implements

IDictionary..::..IsFixedSize

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze použít pouze tehdy, když ImmutableSortedDictionary<(Of <(<'TKey, TValue>)>)> je přetypovat na typ instance IDictionary rozhraní.

Zobrazit: