Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ICollection.SyncRoot – vlastnost

Získá objekt, který lze použít k synchronizaci přístup do slovníku neměnitelný.

Obor názvů:  System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

Object ICollection.SyncRoot { get; }

Hodnota vlastnosti

Typ: System..::..Object
Objekt, který lze použít k synchronizaci přístup do slovníku.

Implements

ICollection..::..SyncRoot

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze použít pouze tehdy, když ImmutableSortedDictionary<(Of <(<'TKey, TValue>)>)> je přetypovat na typ instance ICollection rozhraní.

Zobrazit: