Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IDictionary(TKey, TValue).Keys – vlastnost

Získá kolekci obsahující klíče slovníku neměnitelný.

Obor názvů:  System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

ICollection<TKey> IDictionary<TKey, TValue>.Keys { get; }

Hodnota vlastnosti

Typ: System.Collections.Generic..::..ICollection<(Of <(<'TKey>)>)>
Kolekce klíčů.

Implements

IDictionary<(Of <(<'TKey, TValue>)>)>..::..Keys

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze použít pouze tehdy, když ImmutableSortedDictionary<(Of <(<'TKey, TValue>)>)> je přetypovat na typ instance IDictionary<(Of <(<'TKey, TValue>)>)> rozhraní.

Zobrazit: