Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IDictionary.Keys – vlastnost

Získá ICollection<(Of <(<'T>)>)> obsahující klíče tohoto slovníku.

Obor názvů:  System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

ICollection IDictionary.Keys { get; }

Hodnota vlastnosti

Typ: System.Collections..::..ICollection
ICollection<(Of <(<'T>)>)> Obsahující klíče objektu, který implementuje slovníku.

Implements

IDictionary..::..Keys

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze použít pouze tehdy, když ImmutableSortedDictionary<(Of <(<'TKey, TValue>)>)>..::..Builder je přetypovat na typ instance IDictionary rozhraní.

Zobrazit: