Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IDictionary(TKey, TValue).Values – vlastnost

Získá ICollection<(Of <(<'T>)>)> obsahující hodnoty ve slovníku.

Obor názvů:  System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

ICollection<TValue> IDictionary<TKey, TValue>.Values { get; }

Hodnota vlastnosti

Typ: System.Collections.Generic..::..ICollection<(Of <(<'TValue>)>)>
ICollection<(Of <(<'T>)>)> Obsahující hodnoty v objektu, který implementuje slovníku.

Implements

IDictionary<(Of <(<'TKey, TValue>)>)>..::..Values

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze použít pouze tehdy, když ImmutableSortedDictionary<(Of <(<'TKey, TValue>)>)>..::..Builder je přetypovat na typ instance IDictionary<(Of <(<'TKey, TValue>)>)> rozhraní.

Zobrazit: