Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>.Builder.Keys

 

Získá kolekci elementů silného typu, jen pro čtení.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public IEnumerable<TKey> Keys { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<TKey>

Silného typu, jen pro čtení kolekci elementů.

Zpět na začátek
Zobrazit: