Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ICollection.IsSynchronized – vlastnost

Získá hodnotu označující, zda je synchronizován přístup k seznamu (podprocesů).

Obor názvů:  System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

bool ICollection.IsSynchronized { get; }

Hodnota vlastnosti

Typ: System..::..Boolean
true Pokud je přístup k seznamu synchronizovat (podprocesů); jinak false.

Implements

ICollection..::..IsSynchronized

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze použít pouze tehdy, když ImmutableList<(Of <(<'T>)>)>..::..Builder je přetypovat na typ instance ICollection rozhraní.

Zobrazit: