Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost ImmutableList<T>.Builder.Item (Int32)

 

Získá nebo nastaví hodnotu pro daného indexu v seznamu.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public T this[
	int index
] { get; set; }

Parametry

index
Type: System.Int32

Index položky k získání nebo nastavení.

Hodnota vlastnosti

Type: T

Hodnota v zadaném indexu.

Zpět na začátek
Zobrazit: