Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost ImmutableHashSet<T>.Builder.KeyComparer

 

Získá nebo nastaví klíč porovnávače.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public IEqualityComparer<T> KeyComparer { get; set; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Collections.Generic.IEqualityComparer<T>

Klíče porovnávače.

Zpět na začátek
Zobrazit: