Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost ImmutableQueue<T>.Empty

 

Získá neměnné prázdné frontě.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static ImmutableQueue<T> Empty { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableQueue<T>

Neměnné prázdné frontě.

Zpět na začátek
Zobrazit: