Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IList.Item – vlastnost

Získá nebo nastaví Object se zadaným indexem.

Obor názvů:  System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

Object IList.this[
	int index
] { get; set; }

Parametry

index
Typ: System..::..Int32
Index položky k získání nebo nastavení.

Hodnota vlastnosti

Typ: System..::..Object
Objekt se zadaným indexem.

Implements

IList..::..Item

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze použít pouze tehdy, když ImmutableList<(Of <(<'T>)>)>..::..Builder je přetypovat na typ instance IList rozhraní.

Zobrazit: