Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost ImmutableHashSet<T>.IsEmpty

 

Získá hodnotu, která určuje, zda aktuální sadu neměnné hash je prázdný.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public bool IsEmpty { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Boolean

true Pokud je tato instance prázdná. v opačném false.

Zpět na začátek
Zobrazit: