Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IList.IsReadOnly – vlastnost

Získá hodnotu, která určuje, zda nezměnitelné seznamu je jen pro čtení.

Obor názvů:  System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

bool IList.IsReadOnly { get; }

Hodnota vlastnosti

Typ: System..::..Boolean
true Pokud v seznamu je jen pro čtení; jinak false.

Implements

IList..::..IsReadOnly

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze použít pouze tehdy, když ImmutableList<(Of <(<'T>)>)> je přetypovat na typ instance IList rozhraní.

Zobrazit: