Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost ImmutableDictionary<TKey, TValue>.KeyComparer

 

Získá klíče porovnávače pro neměnné slovníku.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public IEqualityComparer<TKey> KeyComparer { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Collections.Generic.IEqualityComparer<TKey>

Klíče porovnávače.

Zpět na začátek
Zobrazit: