Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost ImmutableDictionary<TKey, TValue>.Item (TKey)

 

Získá TValue spojené se zadaným klíčem.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public TValue this[
	TKey key
] { get; }

Parametry

key
Type: TKey

Typ klíče.

Hodnota vlastnosti

Type: TValue

Hodnotu přidruženou k zadanému klíči. Pokud nejsou nalezeny žádné výsledky, operaci vyvolá výjimku.

Zpět na začátek
Zobrazit: