Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableDictionary<TKey, TValue>.Builder.ContainsKey (TKey)

 

Určuje, zda neměnné slovník obsahuje element, který má zadaný klíč.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public bool ContainsKey(
	TKey key
)

Parametry

key
Type: TKey

Klíč, vyhledejte ve slovníku.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud slovník obsahuje element s klíčem; v opačném false.

Exception Condition
ArgumentNullException

key má hodnotu null.

Zpět na začátek
Zobrazit: