Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableDictionary<TKey, TValue>.Builder.IDictionary.Add (Object, Object)

 

Přidá element s zadaný klíč a hodnotu na objekt slovníku.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

void IDictionary.Add(
	object key,
	object value
)

Parametry

key
Type: System.Object

Klíč elementu, který chcete přidat.

value
Type: System.Object

Hodnota elementu, který chcete přidat.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableDictionary<TKey, TValue>.Builder k přetypování instance IDictionary rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: