Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IEnumerable(KeyValuePair(TKey, TValue)).GetEnumerator – metoda

Vrátí enumerátor, který iteruje kolekci.

Obor názvů:  System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

IEnumerator<KeyValuePair<TKey, TValue>> IEnumerable<KeyValuePair<TKey, TValue>>.GetEnumerator()

Návratová hodnota

Typ: System.Collections.Generic..::..IEnumerator<(Of <(<'KeyValuePair<(Of <(<'TKey, TValue>)>)>>)>)>
Objekt enumerátoru, který lze použít k iteraci v rámci kolekce.

Implements

IEnumerable<(Of <(<'T>)>)>..::..GetEnumerator()()()()

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze použít pouze tehdy, když ImmutableDictionary<(Of <(<'TKey, TValue>)>)>..::..Builder je přetypovat na typ instance IEnumerable<(Of <(<'T>)>)> rozhraní.

Zobrazit: