Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableDictionary<TKey, TValue>.Builder.GetValueOrDefault (TKey, TValue)

 

Získá hodnotu pro zadaný klíč, pokud existuje odpovídající klíč ve slovníku.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public TValue GetValueOrDefault(
	TKey key,
	TValue defaultValue
)

Parametry

key
Type: TKey

Klíč, který chcete vyhledat.

defaultValue
Type: TValue

Výchozí hodnota vrátit, pokud je nalezen žádný odpovídající klíč ve slovníku.

Návratová hodnota

Type: TValue

Hodnota pro klíč, nebo defaultValue Pokud byl nalezen žádný odpovídající klíč.

Zpět na začátek
Zobrazit: