Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableDictionary.CreateBuilder<TKey, TValue>(IEqualityComparer<TKey>)

 

Vytvoří nového Tvůrce neměnné slovníku.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static ImmutableDictionary<TKey, TValue>.Builder CreateBuilder<TKey, TValue>(
	IEqualityComparer<TKey> keyComparer
)

Parametry

keyComparer
Type: System.Collections.Generic.IEqualityComparer<TKey>

Klíče porovnávače.

Parametry typu

TKey

Typ klíčů uložených ve slovníku.

TValue

Typy hodnot uložených ve slovníku.

Zpět na začátek
Zobrazit: