Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda IImmutableStack<T>.Pop ()

 

Odebere element v horní části zásobníku v neměnné a vrátí nové zásobníku.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

IImmutableStack<T> Pop()

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.IImmutableStack<T>

Novým zásobníkem; Nikdy null

Zpět na začátek
Zobrazit: