Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda IImmutableSet<T>.TryGetValue (T, T)

 

Určuje, zda sada obsahuje zadanou hodnotu.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

bool TryGetValue(
	T equalValue,
	out T actualValue
)

Parametry

equalValue
Type: T

Hodnota, která chcete vyhledat.

actualValue
Type: T

Vyhledávání shody hodnoty ze sady, pokud najde, nebo equalvalue Pokud nejsou nalezeny žádné shody.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud odpovídající nebyla nalezena hodnota; v opačném false.

Tady jsou některé scénáře, kde TryGetValue můžou být užitečné:

  • Chcete znovu použít dřív uložený objekt odkaz místo vytvoření nového odkazu.

  • Chcete-li získat podrobnější data o objekt

Zpět na začátek
Zobrazit: