Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda IImmutableSet<T>.Overlaps (IEnumerable<T>)

 

Určuje, zda aktuální neměnné sadu překrývá s zadané kolekci.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

bool Overlaps(
	IEnumerable<T> other
)

Parametry

other
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<T>

Kolekce k porovnání s aktuální sadu.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud aktuální sadu a zadané kolekci sdílí alespoň jeden element. běžné; v opačném false.

Zpět na začátek
Zobrazit: