Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda IImmutableQueue<T>.Dequeue ()

 

Odebere první prvek v neměnné fronty a vrátí novou frontu.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

IImmutableQueue<T> Dequeue()

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.IImmutableQueue<T>

Neměnné novou frontu s prvním elementem odebrat. Tato hodnota se nikdy null.

Zpět na začátek
Zobrazit: