Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda IImmutableList<T>.RemoveRange (IEnumerable<T>, IEqualityComparer<T>)

 

Odebere zadaný objekt ze seznamu.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

IImmutableList<T> RemoveRange(
	IEnumerable<T> items,
	IEqualityComparer<T> equalityComparer
)

Parametry

items
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<T>

Objekty, které chcete odebrat ze seznamu.

equalityComparer
Type: System.Collections.Generic.IEqualityComparer<T>

Procedury rovnosti sloužící k určení, zda items odpovídat všechny objekty v seznamu.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.IImmutableList<T>

Nový neměnné seznam s zadaných objektů odebrán, pokud items shodná objektů v seznamu.

Zpět na začátek
Zobrazit: