Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda IImmutableQueue<T>.Clear ()

 

Vrátí novou frontu s všechny elementy odebrat.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

IImmutableQueue<T> Clear()

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.IImmutableQueue<T>

Neměnné prázdné frontě.

Zpět na začátek
Zobrazit: