Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda IImmutableList<T>.RemoveAll (Predicate<T>)

 

Odebere všechny prvky, které splňují podmínky definované zadaný predikát.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

IImmutableList<T> RemoveAll(
	Predicate<T> match
)

Parametry

match
Type: System.Predicate<T>

Delegát, který definuje podmínky prvky, které chcete odebrat.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.IImmutableList<T>

Nový neměnné seznam s elementy odebrat.

Zpět na začátek
Zobrazit: