Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda IImmutableDictionary<TKey, TValue>.Contains (KeyValuePair<TKey, TValue>)

 

Určuje, zda neměnné slovník obsahuje dvojice klíč/hodnota.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

bool Contains(
	KeyValuePair<TKey, TValue> pair
)

Parametry

pair
Type: System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey, TValue>

Dvojice klíč/hodnota k vyhledání.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud je nalezen pár klíč/hodnota ve slovníku; v opačném false.

Zpět na začátek
Zobrazit: