Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda IImmutableList<T>.AddRange (IEnumerable<T>)

 

Vytvoří kopii seznamu a přidá na konec seznamu zkopírovaný zadané objekty.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

IImmutableList<T> AddRange(
	IEnumerable<T> items
)

Parametry

items
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<T>

Objekty, které chcete přidat do seznamu.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.IImmutableList<T>

Nový seznam s elementy přidané, nebo tento seznam, pokud elementy již v seznamu neexistuje.

Zpět na začátek
Zobrazit: