Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda IImmutableList<T>.Add (T)

 

Vytvoří kopii seznamu a přidá na konec seznamu zkopírovaný zadaný objekt.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

IImmutableList<T> Add(
	T value
)

Parametry

value
Type: T

Objekt, který chcete přidat do seznamu.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.IImmutableList<T>

Nový seznam s objektu, který chcete přidat, nebo tento seznam, pokud objekt již v seznamu.

Zpět na začátek
Zobrazit: