Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metody ImmutableList<T>.Enumerator

 

Publikováno: srpen 2016

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

NázevPopis
System_CAPS_pubmethodDispose()

Uvolňuje prostředky používané objektem na aktuální instanci ImmutableList<T>.Enumerator třídy.

System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

(Zděděno z ValueType.)

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

(Zděděno z ValueType.)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Zděděno z Object.)

System_CAPS_pubmethodMoveNext()

Přejde na další prvek neměnné seznamu výčtu.

System_CAPS_pubmethodReset()

Nastaví počáteční pozice, který je před prvním elementem v seznamu neměnné enumerátor.

System_CAPS_pubmethodToString()

(Zděděno z ValueType.)

Zpět na začátek
Zobrazit: