Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableDictionary.ToImmutableDictionary<TKey, TValue> (IEnumerable<KeyValuePair<TKey, TValue>>)

 

Vytvoří výčet pořadí dvojic klíč/hodnota a vytvoří slovníku neměnné její obsah.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static ImmutableDictionary<TKey, TValue> ToImmutableDictionary<TKey, TValue>(
	this IEnumerable<KeyValuePair<TKey, TValue>> source
)

Parametry

source
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<KeyValuePair<TKey, TValue>>

Pořadí páry klíč/hodnota pro zobrazení výčtu.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableDictionary<TKey, TValue>

Neměnné slovník, který obsahuje dvojice klíč/hodnota v zadané pořadí.

Parametry typu

TKey

Typ klíče ve slovníku.

TValue

Typ hodnoty ve slovníku.

Zpět na začátek
Zobrazit: