Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedDictionary.ToImmutableSortedDictionary<TKey, TValue> (IEnumerable<KeyValuePair<TKey, TValue>>, IComparer<TKey>, IEqualityComparer<TValue>)

 

Vytvoří výčet pořadí dvojic klíč/hodnota a vytvoří neměnné seřazený slovník její obsah pomocí zadaného klíče a hodnoty komparátory.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue> ToImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>(
	this IEnumerable<KeyValuePair<TKey, TValue>> source,
	IComparer<TKey> keyComparer,
	IEqualityComparer<TValue> valueComparer
)

Parametry

source
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<KeyValuePair<TKey, TValue>>

Pořadí páry klíč/hodnota pro zobrazení výčtu.

keyComparer
Type: System.Collections.Generic.IComparer<TKey>

Klíče porovnávače pro použití při vytváření neměnné slovníku.

valueComparer
Type: System.Collections.Generic.IEqualityComparer<TValue>

Hodnota porovnávače pro neměnné slovníku.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>

Neměnné seřazené slovník, který obsahuje dvojice klíč/hodnota v zadané pořadí.

Parametry typu

TKey

Typ klíče ve slovníku.

TValue

Typ hodnoty ve slovníku.

Zpět na začátek
Zobrazit: