Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedDictionary.CreateRange<TKey, TValue>(IComparer<TKey>, IEnumerable<KeyValuePair<TKey, TValue>>)

 

Vytvoří nový neměnné seřazený slovník z zadaný rozsah položek se zadaná porovnávací funkce klíče.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue> CreateRange<TKey, TValue>(
	IComparer<TKey> keyComparer,
	IEnumerable<KeyValuePair<TKey, TValue>> items
)

Parametry

keyComparer
Type: System.Collections.Generic.IComparer<TKey>

Implementace porovnávače sloužící k vyhodnocení klíče pro porovnávání a řazení.

items
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<KeyValuePair<TKey, TValue>>

Položek, které chcete přidat do slovníku seřazená.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>

Nové neměnné seřazené adresář, který obsahuje zadané položky a používá zadaná porovnávací funkce klíče.

Parametry typu

TKey

Typ klíčů uložených ve slovníku.

TValue

Typy hodnot uložených ve slovníku.

Zpět na začátek
Zobrazit: