Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.IImmutableList<T>.Add (T)

 

Přidá zadanou hodnotu do tohoto seznamu neměnné.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

IImmutableList<T> IImmutableList<T>.Add(
	T value
)

Parametry

value
Type: T

Hodnota, která chcete přidat.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.IImmutableList<T>

Nový seznam s elementem přidat, nebo tento seznam, pokud element je již v seznamu.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableList<T> k přetypování instance IImmutableList<T> rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: