Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableQueue<T>.Enqueue (T)

 

Přidá prvek na konec neměnné fronty a vrátí novou frontu.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableQueue<T> Enqueue(
	T value
)

Parametry

value
Type: T

Element, který chcete přidat.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableQueue<T>

Novou neměnné frontu.

Zpět na začátek
Zobrazit: