Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.Sort ()

 

Seřadí elementů v seznamu celý neměnné pomocí porovnávače výchozí.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableList<T> Sort()

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableList<T>

Seřazený seznam.

Zpět na začátek
Zobrazit: