Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.IList.Remove (Object)

 

Odebere první výskyt určitého objektu ze seznamu neměnné.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

void IList.Remove(
	object value
)

Parametry

value
Type: System.Object

Objekt, který chcete odebrat ze seznamu.

Exception Condition
NotImplementedException

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableList<T> k přetypování instance IList rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: