Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.IList.Clear ()

 

Odebere všechny položky ze seznamu neměnné.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

void IList.Clear()

Implementuje

IList.Clear()

Exception Condition
NotImplementedException

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableList<T> k přetypování instance IList rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: