Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.Replace (T, T)

 

Nahradí zadaný element v seznamu neměnné nového elementu.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableList<T> Replace(
	T oldValue,
	T newValue
)

Parametry

oldValue
Type: T

Elementu, který chcete nahradit.

newValue
Type: T

Elementu, který chcete nahradit oldValue s.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableList<T>

Nový seznam s nahrazeného elementu, i když se rovná hodnotě staré elementu.

Exception Condition
ArgumentException

oldValue v seznamu neměnné neexistuje.

Zpět na začátek
Zobrazit: