Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.Reverse (Int32, Int32)

 

Obrátí pořadí prvků v určeném rozsahu neměnné seznamu.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableList<T> Reverse(
	int index,
	int count
)

Parametry

index
Type: System.Int32

Index založený na počáteční rozsah chcete obrátit.

count
Type: System.Int32

Počet prvků v rozsahu, který chcete obrátit.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableList<T>

Odstínech seznamu.

Zpět na začátek
Zobrazit: