Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.RemoveRange (IEnumerable<T>, IEqualityComparer<T>)

 

Odebere zadané hodnoty z tohoto seznamu.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableList<T> RemoveRange(
	IEnumerable<T> items,
	IEqualityComparer<T> equalityComparer
)

Parametry

items
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<T>

Položky, které chcete odebrat, pokud jsou nalezeny v tomto seznamu.

equalityComparer
Type: System.Collections.Generic.IEqualityComparer<T>

Procedury rovnosti chcete použít v hledání.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableList<T>

Nový seznam s elementy odebrat.

Zpět na začátek
Zobrazit: