Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.Sort (IComparer<T>)

 

Seřadí elementů v seznamu celý neměnné pomocí zadaná porovnávací funkce.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableList<T> Sort(
	IComparer<T> comparer
)

Parametry

comparer
Type: System.Collections.Generic.IComparer<T>

Implementace pro použití při porovnání prvků, nebo null používat výchozí porovnávače (Default).

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableList<T>

Seřazený seznam.

Zpět na začátek
Zobrazit: