Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.RemoveRange (Int32, Int32)

 

Odebere rozsah elementů, počínaje od zadaného indexu a obsahující určený počet elementů z tohoto seznamu neměnné.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableList<T> RemoveRange(
	int index,
	int count
)

Parametry

index
Type: System.Int32

Počáteční index zahájíte odebrání.

count
Type: System.Int32

Počet prvků, které chcete odebrat.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableList<T>

Nový seznam s elementy odebrat.

Zpět na začátek
Zobrazit: