Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.Reverse ()

 

Obrátí pořadí prvků v seznamu celý neměnné.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableList<T> Reverse()

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableList<T>

Odstínech seznamu.

Zpět na začátek
Zobrazit: