Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.IndexOf (T, Int32, Int32, IEqualityComparer<T>)

 

Vyhledá zadaný objekt a vrátí index založený na nule prvního výskytu v rozsahu elementů v seznamu, který začíná v zadaném indexu a obsahuje zadaný počet elementů.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public int IndexOf(
	T item,
	int index,
	int count,
	IEqualityComparer<T> equalityComparer
)

Parametry

item
Type: T

Objekt, který chcete najít v seznamu hodnotu může mít hodnotu null u typů odkazu.

index
Type: System.Int32

Počáteční nuly vycházející index vyhledávání. 0 (nula) je platný v prázdném seznamu.

count
Type: System.Int32

Počet prvků v prohledávané části.

equalityComparer
Type: System.Collections.Generic.IEqualityComparer<T>

Procedury rovnosti chcete použít v hledání.

Návratová hodnota

Type: System.Int32

Index založený na nule prvního výskytu položky v rámci rozsahu elementů v seznamu, který začíná v indexu a obsahuje počet počet elementů, pokud nalezen; jinak hodnota -1.

Zpět na začátek
Zobrazit: