Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.InsertRange (Int32, IEnumerable<T>)

 

Vloží prvky kolekce do seznamu neměnné v zadaném indexu.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableList<T> InsertRange(
	int index,
	IEnumerable<T> items
)

Parametry

index
Type: System.Int32

Index založený na nule, kam chcete vložit elementy.

items
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<T>

Kolekce, jehož elementy musí být zařazeny.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableList<T>

Nové neměnné seznam po elementy jsou vloženy.

Zpět na začátek
Zobrazit: