Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.Remove (T, IEqualityComparer<T>)

 

Odebere první výskyt objektu, který odpovídá zadané hodnotě z tohoto seznamu neměnné.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableList<T> Remove(
	T value,
	IEqualityComparer<T> equalityComparer
)

Parametry

value
Type: T

Hodnota elementu, který chcete odebrat ze seznamu.

equalityComparer
Type: System.Collections.Generic.IEqualityComparer<T>

Procedury rovnosti chcete použít v hledání.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableList<T>

Nový seznam s objektem odebrána, nebo tento seznam, pokud zadaný objekt není v tomto seznamu.

Zpět na začátek
Zobrazit: