Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.FindIndex (Int32, Predicate<T>)

 

Vyhledá element, který odpovídá podmínkám definovaným pomocí zadaného predikátu a vrátí index založený na nule prvního výskytu v rozsahu elementů v seznamu neměnné, který rozšiřuje z určeného indexu na poslední element.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public int FindIndex(
	int startIndex,
	Predicate<T> match
)

Parametry

startIndex
Type: System.Int32

Počáteční nuly vycházející index vyhledávání.

match
Type: System.Predicate<T>

Delegát definující podmínky pro hledaný prvek.

Návratová hodnota

Type: System.Int32

Index založený na nule prvního výskytu elementu, který odpovídá podmínkám definovaným pomocí shody, pokud nalezen; v opačném? 1.

Zpět na začátek
Zobrazit: