Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.FindLast (Predicate<T>)

 

Vyhledá element, který odpovídá podmínkám definovaným pomocí zadaného predikátu a vrátí poslední výskyt v rámci celého neměnné seznamu.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public T FindLast(
	Predicate<T> match
)

Parametry

match
Type: System.Predicate<T>

Delegát definující podmínky pro hledaný prvek.

Návratová hodnota

Type: T

Poslední prvek, který splňuje podmínky definované zadaný predikát, pokud nalezen. jinak je výchozí hodnota pro typ T.

Zpět na začátek
Zobrazit: